BETTER SAFE THAN SORRY

Řešení na klíč

AEROSOLOVÉ STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

Aerosolová hasicí zařízení jsou alternativou pro hašení plynovým SHZ tam, kde plynové SHZ nevyhovuje. Jejich hasební efekt je značný a také rychlý. Typickým místem pro použití těchto systémů jsou např. kabelové tunely nebo sklady hořlavin.

SPRINKLEROVÉ A PĚNOVÉ STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

Vodní a pěnová SHZ jsou samočinná hasicí zařízení, která požár v jeho počátečních fázích lokalizují a chrání tak střežené prostory ještě před započetím zásahu jednotek požární ochrany. V této oblasti se věnujeme především údržbě a servisu fungujících systémů.

LOKÁLNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ FIRELOC

Systém lokální požární ochrany se používá zejména tam, kde by požár mohl způsobit škody pozastavením sériové výroby. V průběhu svého působení jsme vyvinuli vlastní systém FireLoc, který úspěšně chrání technologická zařízení a díky kterému jsme schopni reagovat prakticky na jakékoli zadání.

PLYNOVÉ STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ PLYNOVÉ

Plynová SHZ jsou nejlepší variantou pro zásah při požáru prostor, kde se nacházejí předměty vysokých hodnot, nebo zařízení, jejichž ztráta by znamenala omezení výroby nebo služeb podniku. Díky množství instalací, kterými jsme prošli, a vysoce kvalifikovaným odborníkům nabízíme služby té nejvyšší kvality.

SLUŽBY

SERVIS A ÚDRŽBA PLYNOVÝCH SHZ

Pro naše zákazníky zajišťujeme kompletní servisní služby v oblasti plynových hasicích zařízení. Zajišťujeme veškeré služby od pravidelných kontrol, přes opravy, úpravy a rozšíření systémů, až po znovu plnění systému a opravy a revize tlakových nádob. Jsme také certifikování pro nakládání se skleníkovými fluorovými plyny (F-Plyny), jakými jsou například FM-200 (HFC-227ea) nebo FE-36 (HFC-236fa) aj.

Samozřejmostí je pro nás havarijní výjezdová skupina připravená okamžitě zasáhnout po celé České a Slovenské republice!

Pro další informace kontaktujte servis@bsts.cz

SERVIS A ÚDRŽBA VODNÍCH A SPRINKLEROVÝCH SHZ

Provádíme kompletní servisní služby v oblasti vodních a sprinklerových hasicích zařízení. Zajišťujeme veškeré služby od pravidelných revizí, údržby, opravy, úpravy a rozšíření systémů, přes servis čerpadel, armatur, ventilových stanic až po opravy a revize tlakových nádob a částí hasicích zařízení.

Samozřejmostí je pro nás havarijní výjezdová skupina připravená okamžitě zasáhnout po celé České a Slovenské republice. V rámci servisu a údržby vodních SHZ nabízíme:

 • Udržbu ventilových stanic mokrých i suchých
 • Revizi tlakových nádob
 • Revizi elektro zařízení SHZ
 • Údržbu diesel agregátů sprinklerových čerpadel
 • Údržbu deluge stanic
 • Servis kompresorů

Pro další informace kontaktujte servis@bsts.cz

PROJEKCE A ENGINEERING

Cílem naší společnosti je poskytnout Vám, našim zákazníkům, komplexní služby. Proto jsou Vám plně k dispozici služby našeho Engineeringového a projekčního oddělení. Projekční práce provádíme nejen v rámci realizací našich obchodních zakázek, ale i jako samostatnou službu, především pro projekční ateliéry a společnosti, architektonická studia či investory.

Služby v oblasti projekce a engineeringu jsou, stejně jako všechny námi poskytované služby, na nejvyšší úrovni. Všechny služby a konzultace poskytujeme v českém i anglickém jazyce. Naše návrhy a projekty mohou být připraveny nejen dle norem Českých (ČSN), ale i Slovenských (STN), Amerických (NFPA), Německých (VdS) či Britských (BS). Po dohodě pro Vás připravíme dokumentace v jakémkoliv jiném jazyce a podle jakýchkoliv standardů.

Připravíme Vám technické a projektové dokumentace ve všech stupních, včetně předprojektových studií. Dokumentace Vám připravíme pro technologie:

 • Elektrická požární signalizace – EPS
 • Stabilní, polo stabilní a lokální hasicí systémy, plynové, vodní i práškové – PHZ,SHZ
 • Požární ucpávky – PU
 • Evakuační rozhlas – ER,PAVA
 • Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – EZS,PZTS, I&HAS
 • Přístupové a docházkové systémy –ACCESS, ACS
 • Kamerové systémy – CCTV
 • Strukturovaná kabeláž – SK

Naše projekční oddělení se může pochlubit projekty velmi zvučných jmen, které jsme připravovali nebo se na nich projekčně podíleli. Velmi rádi Vám poskytneme seznamy referencí, ve kterých naleznete více informací.

Víme, že základem úspěšné realizace jakéhokoliv díla je bezchybná a dobře zkoordinovaná projektová dokumentace. Tu však není možné vytvořit bez kvalitních podkladů. Proto před započetím jakýchkoli projekčních prací vždy provádíme důkladnou bezpečnostní analýzu, kde jsou nejprve jasně stanoveny hrozby a vydefinována jednotlivá rizika. Tento přístup nám následně umožňuje generovat řešení pouze té nejvyšší kvality.

Projektanti bezpečnostních zařízení, která slouží k ochraně života a zdraví osob a jejich majetku, mohou svou práci dělat dobře a kvalitně pouze za předpokladu, že se ve svém oboru neustále vzdělávají. To platí i pro naše zaměstnance, kteří pak nejnovější technické i metodické poznatky aplikují do každého projektu, ve fázi konzultační, realizační i kontrolní.

Pro další informace kontaktujte servis@bsts.cz

SERVIS A REVIZE ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – EPS

Zajišťujeme kompletní servisní služby pro elektrickou požární signalizaci (EPS) různých výrobců, počínaje pravidelnými ročními a půlročními kontrolami, přes pravidelná školení obsluhy a koordinační zkoušky, až po rozšiřování a úpravy stávajících systému. V rámci komplexnosti služeb nabízíme i revize jiných vyhrazených zařízení a věcných prostředků požární ochrany.

Samozřejmostí je pro nás havarijní výjezdová skupina připravená okamžitě zasáhnout po celé České a Slovenské republice!

Pro další informace kontaktujte servis@bsts.cz

REVIZE BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

Zajišťujeme také servis slaboproudých zabezpečovacích zařízení a systémů, jakými jsou poplachové a zabezpečovací systémy (PZTS, EZS), kamerové systémy (CCTV) nebo docházkové a přístupové systémy.

Samozřejmostí je pro nás havarijní výjezdová skupina připravená okamžitě zasáhnout po celé České a Slovenské republice!

Pro další informace kontaktujte servis@bsts.cz

REFERENCE

Vybrané reference vám ukáží průřez naší prací – zahrnují ty nejdůležitější projekty, na kterých jsme měli možnost se podílet.

Úplný seznam referencí vám zašleme na vyžádání.

O SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
BSTS Fire & Security, s.r.o.
Cecilka 235
Zlín 760 01
IČ: 24206717
DIČ: CZ 24206717
Číslo datové schránky: 5fy8rr
SEKRETARIÁT
E-mail: info@bsts.cz
Tel: +420 774 023114

 

 

 

 

 

 

 

HOTLINE, poruchy 24/7/365:
E-mail:
 servis@bsts.cz
Tel: +420 778 011 021

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
E-mail: obchod@bsts.cz
E-mail: praha@bsts.cz
Tel: +420 777 336 076

 

 

 

NÁŠ TÝM

Menší, ale velmi efektivní tým mladých lidí, který se může chlubit dokonalou organizací a synchronizovanými pracovními postupy. Právě díky nim jsme schopni zvládat i velké výzvy! Dovolte, abychom se vám představili:


ING. JOSEF PONČÍK
Obchodně technický manažer
poncik@bsts.cz
Tel.: 777 336 076


JITKA PEKAŘOVÁ
Back office
pekarova@bsts.cz
Tel.: 774 023 114

 


JAKUB JANUŠ
Vedoucí realizací
janus@bsts.cz
Tel.: 778 011 021


Manažer servisu
obchod@bsts.cz
Tel.:

 


VLASTIMIL ŠMÍD
Servisní a revizní technik
smid@bsts.cz
Tel.: 778 011 353


ING. ONDŘEJ ZBRANEK
Technická příprava a projekce
zbranek@bsts.cz
Tel.: 774 023 113

 

 

 

 

 

 

 

DYNAMICKÁ SPOLEČNOST S ŘEŠENÍMI ŠITÝMI NA MÍRU

JSME MLADÝ, DYNAMICKÝ A FLEXIBILNÍ TÝM! PRACUJEME S NEJLEPŠÍMI SVĚTOVÝMI TECHNOLOGIEMI A NEUSTÁLE VYLEPŠUJEME SVÉ KNOW-HOW. PŘINÁŠÍME TAK ZÁKAZNÍKŮM JISTOTU PERFEKTNÍCH ŘEŠENÍ, KTERÉ JIM ZAJISTÍ NÁSKOK PŘED KONKURENCÍ.

Od roku 2012, kdy společnost vznikla, je naším posláním vytvářet na míru šitá řešení. Nikdy jsme neměli ambici být nejlevnější nebo největší, chtěli jsme a chceme být hlavně dlouhodobě kvalitním a stabilním partnerem v oblastech aktivní požární ochrany a technických bezpečnostních systémů, a to pro zákazníky všech velikostí. Proto stále pracujeme na zdokonalenínašeho know-how, vzděláváme se a používáme ty nejnovější technologie. Jedině tak jsme schopni dodržet naše slovo – neustále se vyvíjet a poskytovat pouze efektivní a kvalitní služby a řešení.

Jsme česká společnost sídlící ve Zlíně, ale působící po celé Evropě. Naše zařízení tak naleznete nejen v celé České republice a na Slovensku, ale také v Litvě nebo v Itálii. Domluvíme se stejně dobře česky jako anglicky nebo německy, a jsme tak schopni poskytnout Vám své služby kdekoliv na světě!

Naší specializací jsou hasicí zařízení (SHZ) – od plynových stabilních hasicích zařízení, přes vodní (sprinklerové), pěnové až po lokální ochranu strojů a výrobních zařízení. Naším cílem je poskytovat komplexní služby od záměru až po zdárný provoz zařízení. Tedy od prvotního bezpečnostního posouzení, přes návrh systému, projekční práce, realizaci, záruční a pozáruční servis.

Dalším oborem naší působnosti jsou aplikace technických bezpečnostních systémů pro ochranu majetku a osob, tedy kamerové systémy (CCTV), zabezpečovací systémy (EZS,PZTS), systémy elektrické požární signalizace (EPS), docházkové a přístupové systémy (ACESS) a mnohé další. Stejně jako u SHZ i zde poskytujeme komplexní služby, tedy vše od prvotního bezpečnostního posouzení, přes návrh systému, projekční práce a realizaci, až po záruční a pozáruční servis.

Naše spokojené zákazníky najdete po celé Evropě. A ti jsou spolehlivým důkazem naší spolehlivosti a kvality našich řešení.

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP

Klíčem k nejlepším řešením je držet trvalý náskok před konkurencí. Proto velmi důrazně dbáme na vyhledávání nových postupů a technologií u všech našich řešení a implementujeme je v každém kroku. Věříme, že tento přístup je pro naše zákazníky zároveň přidanou hodnotou a že pomáhá udržovat také jejich náskok před konkurencí.

INDIVIDUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Neopakujeme se! Vždy, když začínáme nový projekt, postupujeme znovu pěkně od začátku. A to i přesto, že bychom mohli navázat například na jiný, již zrealizovaný projekt. Věříme však, že pouze nový pohled na problém přinese vždy to nejlepší řešení.

SPOLEHLIVOST

Spolehlivost a loajalita je v naší společnosti hluboce zakořeněna již od samého počátku. Děláme vše s důrazem na to, aby si naši zákazníci v každém okamžiku byly jisti tím, že je vše podle jejich představ a podle plánů a že e i když přijde neplánovaná komplikace, my jsme ti, kteří ji pomohou vyřešit.

DŮVĚRA

Při své práci dbáme na to, aby se naše společnost lidem vtiskla do paměti v tom nejlepším světle. Naším cílem je budování důvěry a dobrých vztahů se všemi našimi zákazníky a partnery.

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Jsme si dobře vědomi toho, že prostředí, ve kterém vznikají naše projekty a ve kterém pracují naši zaměstnanci, je stejně důležité, jako samotné know-how a zkušenosti. Proto je u nás na předních příčkách zájmu i udržitelnost a zodpovědnost. Podporujeme lokální i zahraniční projekty, u kterých jsme přesvědčeni, že dávají smysl. Chováme se ekologicky, i když nás k tomu „nenutí“ žádné certifikace a papíry.

KARIÉRA

Oheň je naší vášní! Snažíme se mu zabránit, zkrotit ho, hasit ho, nenecháme ho nadechnout. Dobře víme, že vzniknout může i z doutnající třísky, stačí jen správě fouknout. U nás není rozhodující, co všechno už umíš, znáš nebo jsi dělal, ale že máš chuť pracovat, vzdělávat se a jsi loajální.

 

Aktuální volné pozice

Co od nás můžeš čekat?

sick days, auto, ntb a tel pro osobní použití, čerstvé ovoce a pitný režim, neomezeně káva, roční bonusy, home office, neformální pracovní prostředí

Stáže

Sami jsme firmu zakládali hned po škole, proto dobře víme, jaké jsou výhody i nevýhody spolupráce s absolventy. Také si velmi dobře uvědomujeme, že pracovní zkušenosti už v průběhu studia vám výrazně usnadní hledání práce jako absolventům. U nás navíc není bystrých hlav nikdy dost, a proto se z našich stážistů často stávají i naši kolegové.