OCHRANA NOVÝCH DEPOZITÁŘÚ NPÚ V OSTRAVĚ

Investor: 

Technologie: 

Doba implementace řešení:

Cíl projektu:

Národní památkový ústav, ú.o.p. Ostrava

Inertech IG-100, sekční ventily

1/2015 – 9/2015

Modernizace objektů Národního památkového ústavu, ú.o.p. Ostrava, vč. Výstavby nových depozitář. Cílem realizace byla realizace aktivní požární ochrany – plynového SHZ s inertním, přírodním hasivem IG-100 (Dusík).

Řešení v projektu:

E

Inertech IG-100

E

Vjezdová sekční vrata v jednom z největších hasebních úseků

E

2. samostatné baterie lahví

E

Sekční ventily pro celkem 6 hasebních úseků