OCHRANA REKONSTRUOVANÝCH DEPOZITÁŘŮ ARÚB

Investor: 

Technologie: 

Doba implementace řešení:

Cíl projektu:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i

Eurosafe FM-200

2/2014 – 8/2014

V rámci rekonstrukce dvorních objektů AV ČR, Brno došlo ke zbudování nových depozitářů. Tyto bylo potřeba, s ohledem na uchovávané předměty, řádně požárně zabezpečit. V rámci tohoto řešení byl implementováno několik autonomních systému ochrany s hasivem FM-200.

Řešení v projektu:

E

Autonomní systémy pro každý depozitář

E

Výtah pro převážení předmětů mezi 2-mi hasebními úseky v různých patrech

E

Detekce citlivými ASD hlásiči

E

Sekční ventily pro celkem 6 hasebních úseků