IMPLEMENTACE PĚNOVÉHO SHZ DLE VdS PRO VÝROBNÍ LIS

Investor: 

Technologie: 

Doba implementace řešení:

Cíl projektu:

Miele technika Uničov

Pěnové SHZ, Firedos

4/2014 – 6/2014

V rámci tohoto projektu bylo realizováno jištění pěno-vodním SHZ pro výrobní lis plechových dílů. Jako nejvhodnější řešení bylo zvoleno nasazení přiměšovací zařízení FIREDOS. Velkou výzvou byl rovněž fakt že se jednalo o zařízení pod dohledem VdS.

Řešení v projektu:

E

Rozšíření stávajícího Sprinklerového SHZ

E

Pěno-Vodní SHZ

E

FIREDOS

E

VdS